COMPETENS COMPAGNIET

Om oss

Företaget

Stefan Dahlberg & Competenscompagniet AB ägs av Stefan Dahlberg och Marianne Areskoug. Vi finns på Gärdet i Stockholm. I företaget arbetar Sofia Areskoug Göthe. Vi verkar i nätverksform över hela Sverige och internationellt.

Nätverket

Competenscompagniet är även ett nätverk bestående av 120 medlemmar. Vi samarbetar i stora och mindre uppdrag inom tre områden, krishantering, grupputveckling och ledarskapsträning/ledarskapsutveckling. Nätverket är tillitsbaserat.

Historik

Nätverket bildades 1996 av Stefan Dahlberg som bjöd in kollegor till samarbete varav några var internkonsulter och andra arbetade externt i egna företag. Den fria organisationsformen svarade mot behovet av ”samordnad självständighet”. Att både vara fri med eget ansvar och samtidigt samarbeta i större och mindre uppdrag. Samarbetsformerna baseras mer på tillit än detaljerade avtal.

Organisationsformen visade sig svara mot behov både hos konsulterna såväl som uppdragsgivare. De flesta uppdrag kan sorteras inom ledarskap och ledningsutveckling, grupp- och organisationsutveckling samt akut krisstöd. Genom den fria organisationsformen har vi snabbt kunnat organisera stöd och utvecklingsinsatser. För att hålla ihop ett allt större nätverk anordnar vi årliga resor för egen utveckling, samt möten i väst och syd och i mindre nätverk.

Våra medlemmar finns i dessa städer:

Luleå, Vittangi, Umeå, Östersund, Härnösand, Ludvika, Malung, Norrtälje, Stockholm, Södertälje, Strängnäs, Köping, Karlstad, Linköping, Askersund, Göteborg, Kungälv, Halmstad, Visby, Helsingborg, Trelleborg, Malmö, Oslo, Eidsvoll, Tana Bru, Köpenhamn och Annecy.

Vad gör vi?

Vårt syfte är att skapa samarbete kring större och mindre uppdrag, att utveckla varandra och våra metoder samt att ge ett ömsesidigt stöd och ha roligt tillsammans. 

Competenscompagniet arbetar ofta processinriktat med upplevelsebaserad inlärning som pedagogisk idé. Många av oss har chefserfarenhet från olika organisationer och vissa är handledare för intern- och externkonsulter.

Ledord
Till varje ledord så finns det en tillhörande låt som summerar innebörden. Klicka på titeln för att höra låten.
Too much monkey business
Second line
Ledarskap & Ledarutveckling

Vi arbetar bl.a. med specialdesignade program inom ledarutveckling, coaching till chefer i mindre grupp utifrån vardagens ledarsvårigheter, som speaking partner till enskilda chefer och stöd i svåra ledarskapssituationer.

Teambuilding

För att svetsa ihop nystartade eller mer erfarna ledningsgrupper, projektgrupper eller arbetsgrupper med inriktning på både verksamheten och laganda. Kan utformas på olika sätt beroende av gruppen och organisationens behov.

Krishantering

Akuta insatser vid större eller mindre händelser. Träning av samtalsledare och krisgrupper. En jourtelefon finns bemannad dygnet runt.

Utbildning

Vi erbjuder krisstödsutbildning i två steg, steg ett är en grundkurs inriktad på enskilda samtal och steg två är en fortsättningskurs med fokus på gruppsamtal. HALT-utbildningen är en teambuilding-utbildning i både teori och praktik.

Pro Bono

Vi erbjuder Pro-Bono-uppdrag åt Non Profit-organisationer för att stötta deras arbete i världen. 

Utbildningar

Krishantering

Steg 1 – Krisstöd och Avlastande samtal

Utbildningen består av ett teoriavsnitt samt till större delen träning i att genomföra individuella avlastande samtal efter en svår händelse. Du får även öva din förmåga att organisera krisstöd samt hur möta olika reaktioner. Samtalsträningen sker i liten grupp 4-6 deltagare med erfaren samtalsledare.
 

Steg 2 – Att leda gruppsamtal 

Här övar du att leda större eller mindre grupper som påverkats av en svår händelse. Fokus ligger på att öka kompetens och självförtroende i handledarrollen. Träna att möta utmanande gruppdynamik samt att ge gruppen en stödjande struktur.

HALT

Handledarutbildning i Teambuilding och Lagutvecklingsom har genomförts vid 17 tillfällen

Mål: Att öka deltagarnas kompetens att analysera, planera, genomföra och utvärdera teambuilding & lagutveckling

Innehåll: Handledarrollen, uppdragsgivarens behov, olika teambuildingsmetoder, strukturerade övningar, utomhusövningar, “skarpa“ arbetsuppgifter, självinsikt och design av uppdrag m.m.

Aktuella utbildningar

24-25 september, 2024

Krisstöd & Avlastande samtal - Steg 1

Malmö, 10 - 11 oktober, 2024

Krisstöd & Avlastande samtal - Steg 1

Malmö, 28-29 november, 2024

Att leda grupper - Steg 2

Kommande konferenser

Våren, 2025

Svensk krisnätverkskonferens

Intresseanmälan: sofia@competenscompagniet.se

Frankfurt, 13 - 14 mars 2024

Europeisk kriskonferens (ECISM)

Övriga nätverk

ECISM

Ett europeiskt krisstödsnätverk med medlemmar i ett 20-tal länder som bildades 2015.
Första konferensen utfördes  i Malmö 2019 med ett 50 tal deltagare från 16 olika länder. Stöd till och lärande av varandra är ett viktigt syfte. Möttes via Zoom 2020 (150 deltagare från 26 länder) och vid en hybridkonferens i Lucerne, Schweiz 2021. Nästa konferens planeras till hösten 2024 i Frankfurt.

Krisstödnätverket

Bildades 1995 för att ”riva murar och bygga broar” mellan krishanterare från olika organisationer och med olika yrkes- och kompetensbakgrund. Möts årligen med olika organisationer som ansvarar för genomförandet. Några tidigare arrangörer: IKEA, Försvarmakten, Svenska Kyrkan, Rikskriminalpolisen, Avonova, Ericsson, Falck Health Care, Räddningstjänsterna i Malmö, Göteborg och Stockholm, Previa m.fl och samlar runt 150 deltagare.

StorHALT-nätverket

Bildades 2000. Samlar deltagare i Halt-utbildningens (Handledarutbildning, Lagutveckling, Teambuilding) olika omgångar en gång om året för att byta erfarenheter, lära om varandras organisationer och ta del av nyheter inom området.

Debriefers Blues Band

Bildades 1999 i samband med krisstödsnätverksträffen på Rosersberg.

Kontakt

Välkommen att höra av dig till någon av oss!

Competenscompagniet AB

Vår handbok för Krisstöd och Krisledning av Stefan Dahlberg och Per Hassling finns tillgänglig att beställa. Finns även på norska.