Välkommen!

Competenscompagniet är en nätverksorganisation med bred och djup erfarenhet inom ledar-, organisations- och grupputveckling samt krisstöd och krisledning. Vi genomför uppdrag på både kort och lång sikt för chefs- och ledningsgrupper. Vi stöttar chefer och medarbetare både med utvecklingsfokus och under svåra situationer.

Vi har lång erfarenhet av att arbeta inom näringslivet för fordons- skogs- och stålindustri, banker, telekom/IT, media, hotell och flyg/resebolag m.fl. i Sverige och internationellt.

Vi genomför uppdrag för statliga myndigheter på nationell och regional nivå samt för landsting och kommuner i olika delar av Sverige.