Utbildningar

Kalender

Avlastningssamtal & Krishantering
Från Onsdag 25 Oktober 2017 -  09:30
Till Torsdag 26 Oktober 2017 - 15:00
Kontakt Marianne Areskoug 0708-663967

Avlastningssamtal & Krisstöd

25-26 oktober 2017 i Stockholm

Kostnad: 8.000 kr + moms

Kursansvarig: Marianne Areskoug 0708-663967

Plats Stockholm