Utbildningar

Kalender

Avlastningssamtal & Krishantering
Från Tisdag 10 Oktober 2017 -  09:30
Till Onsdag 11 Oktober 2017 - 15:00
Kontakt Marianne Areskoug 0708-663967

Avlastningssamtal & Krisstöd

10-11 oktober 2017 i Helsingborg

Kostnad: 8.000 kr + moms

Kursansvarig: Marianne Areskoug 0708-663967

Plats Helsingborg