Utbildnings och utvecklingsfilosofi

Vi ser utveckling som en process. Utbildningens utformning är upplagd så att den stimulerar deltagarnas delaktighet och ansvarstagande för sitt eget lärande. 

Vi arbetar  med långsiktiga mål där vi tillsammans med våra uppdragsgivare arbetar fram anpassade koncept för utveckling på individ-, grupp- och organisationsnivå. Våra erfarenheter är att man behöver anpassa insatserna till lokala/interna förutsättningar. Vi tar därför helst fram utvecklingsprogram som är anpassade till de aktuella behoven i samråd med beställaren.

Medlemmarna är geografiskt placerade i följande länder & Orter