Kvalitetssäkring

Competenscompagniet deltar i nationella och internationella seminarier i syfte att upprätthålla en bred och uppdaterad kompetens...

Vi anordnar regelbundet egna utbildningar för egen vidareutveckling. I flera uppdrag har effektutvärderingar genomförts av bl.a. Stockholms universitet och Handelshögskolan för att bedöma långvariga resultat. År 2013 genomförde vi i samarbete med IFL vi Handelshögskolan ett uppdrag för Danske Bank som vann en av EFMD:s (European Federation för Management Development) klasser för mest effektiva utvecklingsprogram.

Medlemmarna är geografiskt placerade i följande länder & Orter