Mariola Gummesson - Stockholm

Ett starkt minne var Thailand-insatsen med team 2!