Marita Bildt - Stockholm

Att vara eller inte vara – in charge. Vi åkte till Vilnius, Christer Engström och jag för att ha ledarutveckling med Banken. Med på programmet var deltagare från Sverige, Norge, Estland, Lettland, Litauen, Tyskland och Schweiz.

Vi arbetade med värderingsövningar. Vi bad deltagarna ta ställning till hur de som ledare skulle agera i olika dilemman. Tyskarna var upprörda över att någon kunde tänka sig att agera annorlunda än vad reglementet föreskrev. De unga smarta ledarna från Vilnius, handplockade från universitetet efter sina dubbla examina, menade att det egentligen aldrig var något problemeftersom det är chefen som bestämmer. De svenska ledarna ställde sig oftast i det beror på – hörnet!