Gunnar Westling - Stockholm

CC bidrog med både senior och junior konsulter för att ge Handelshögskolestudenterna insikt i ledarskap och grupprocesser.