Calle Jonsson - Enköping

När den annars så (i tidspressade situationer) lugne Stefan D. stod på Scanias kursgård och ringde efter bilen med mig, Gunilla Thor och Kim Ruthberg som var 10 minuter sena. Det slutade med att vi gick ur det hela stärkta och nöjda och det är ett tecken på hur tiden med CC har varit.