Gunilla Thor - Stockholm

När jag pratar med andra om Competenscompagniet brukar jag förutom att berätta om våra värderingar i form av låtar berätta om hur jag upplever att de verkligen levs – vilket är ovanligt.