Helena Andén - Helsingborg

Ödmjukhet och generositet – tänk att kunna ge så mycket till varandra på ett prestigelöst sätt utan att känna konkurrens eller skapa förväntningar på pay back, att inte behöva prata och sälja in Competenscompagniet utan låta utfört arbete vara den bästa marknadsföringen.

Möjligheten att dela med sig – jag tycker ditt uttryck, Stefan, att »kunskap kan man inte låsa in« är så vägledande för så mycket! Slösa istället och ge, men ta inte credit ifrån dem som utvecklat. Tillit – det är något särskilt med ”varumärket” Competenscompagniet, mötte det senast på ECS där Thomas Larsson inte tyckte han behövde ta referenser på dem som kommer ifrån CC. Det känns stort och samtidigt en fundering – vilket ansvar/förväntning bär jag på mina axlar då?

Vi delar värderingar! Att ta ansvar för sin kompetens, sitt lärande. Nyfiken på ständig utveckling! Dessutom kan vi olika saker och har hunnit olika långt och det är ok. De som kommit längre med något delar med sig till andra.

Enkelheten. Det är enkelt - att ses på Duvel. Att skapa små geografiska ”undernätverk” CC Sydväst,tex. Att testa en idé, att pröva. Att vara med mycket, lite, ibland.

Att SES!!!! Att tacka ja, att tacka nej!

Tillit som kund, att jobba med en ”leverantör” där den ansvariga konsulten blir sjuk dagen före men när klockan är slagen står en annan kompetent person där och bara tar över...häftigt! GLÄDJE - TILLHÖRIGHET - KOMPETENS - MÖJLIGHETER - KRAFT – MÖTAS, - ATT DELA - VÄNSKAP...